És important considerar la conveniència de realitzar un esforç per tal de reduir els costos dels aliments que preparem al nostre restaurant, ja que això redundarà directament en el rendiment del nostre negoci.

No existeix una fórmula general per reduir els costos dels aliments al teu restaurantFormula

No obstant això, hem d’advertir que no existeix una fórmula general per reduir els costos dels aliments d’un restaurant. Ja que el procés de disminució dels mateixos depèn tant de les característiques pròpies del negoci que regentem, com de les circumstàncies que l’envolten. Essent d’aquesta manera necessari avaluar cas per cas per tal de determinar el seu grau de dificultat.

Ubicació i característiques

Així doncs, serà diferent intentar reduir els costos en un restaurant que tingui una ubicació excel·lent en relació a l’accés als millors proveïdors (pensem per exemple en un restaurant situat al centre d’una gran ciutat), que en un altre amb una posició desavantatjosa al respecte (per exemple un restaurant situat en un poble d’alta muntanya).
Igualment, no tindrá la mateixa dificultat intentar reduir costos en un restaurant informal, que en un altre que es caracteritzi per oferir productes d’alta qualitat. Ja que en l’últim es veurà compromesa més fàcilment la qualitat percebuda pels clients que en el primer, essent aquesta una línia vermella que mai no hauríem de creuar.

(El llibre de reserves Zeus Manager a més de facilitar la gestió de les reserves dels teus clients sense costos per comensal, ofereix estadístiques i enquestes de satisfacció per tal de determinar la qualitat percebuda del servei que ofereixes al teu restaurant)

Set idees per reduir els costos dels aliments al teu restaurant

inventari

1-Realitzar un inventari

Realitzar un inventari de manera regular, per tal de veure com s’està utilitzant la matèria primera, a quin ritme es consumeix i què tendeix a malgastar-se. Gestionar l’inventari de manera eficient, és una manera senzilla de reduir costos que requereix d’una mica de temps de reflexió i anàlisi.

2-Controlar les porcions per reduir els costos al teu restaurant

Controlar quant menjar s’està llençant és una bona manera de reduir el desaprofitament, si els teus clients no es poden acabar les seves racions de manera reiterada, pot ser que aquestes siguin massa grans, i per tant potser caldria reduir-les.

 

Despensa

 

3-Organitzar el rebost

Organitza el rebost de manera que els aliments que primer entrin siguin els que primer surtin. Evitant d’aquesta manera que els aliments caduquin, i puguis així tenir sempre aliments frescos a la teva disposició.

4-Utilitzar plats especials del dia per reduir costos al teu restaurant

Especialidad

Les especialitats diàries poden ser utilitzades estratègicament per a donar sortida a productes del nostre rebost

 

reduir costos restaurant5-Negociar amb proveïdors

Investiga quins proveïdors estan disposats a oferir un millor preu pels productes que més utilitzes.

 

6-Comprar en grans quantitats per reduir els costos dels aliments al teu restaurant

reduir costos restaurant

En productes a granel pot ser interessant intentar comprar en grans quantitats,  i sol·licitar que la mercaderia es lliuri en diversos enviaments. Evitant d’aquesta manera malgastar aliments peribles alhora que ens beneficiem d’un millor preu.

 

reduir costos restaurant7-Producte local

Sempre que sigui possible recomanem comprar productes locals, ja que això garanteix que els mateixos siguin més frescos, a més de generalment ser més econòmics en eliminar-se els intermediaris.

Share This Article

Leave a Comment