En aquest post prestarem atenció a la figura del gerent del restaurant. Gestionar un restaurant constitueix una activitat complexa, en la que s’han de contemplar una gran varietat de factors, abastant àrees tan diverses com:

  • Marketing
  • Comptabilitat
  • Gestió de personal
  • Control de qualitat
  • Neteja del local
  • Gestió de reserves, etc.

La figura del gerent de restaurant és fonamental per l’èxit del mateix

Veiem així que es tracta d’un perfil molt exigent, ja que d’alguna manera, podríem comparar al gerent d’un restaurant amb el capità d’un vaixell que té la missió de portar-lo a bon port, per tant, és convenient que la persona que ocupi un càrrec d’aquestes característiques, compti amb un ampli ventall d’habilitats que li permetin realitzar òptimament les seves funcions. A continuació repassem algunes de les principals aptituds que serien recomanables per a desenvolupar aquesta professió.

Qualitats ideals d’un gerent de restaurant

1- Versatilitat. Per les diverses àrees a les quals és necessari que el gerent d’un restaurant atengui, aquest hauria de ser una persona versàtil, tal com defineix la RAE:capaç d’adaptar-se amb facilitat i rapidesa a diverses funcions”

2-Ser un expert en el lideratge d’equips, transmetent entusiasme i il·lusió.

3-Capacitat d’anàlisi, la rendibilitat del restaurant requerirà d’una interpretació hàbil de nombrosos indicadors. (KPIs de rendibilitat)

4-Intel·ligència emocional, serà necessària per a una banda per a liderar als membres de l’equip, i per l’altre per entendre als clients mitjançant l’escolta activa, i saber exactament el que volen a cada moment (les crítiques són una oportunitat per a millorar).

5-Habilitat per a comprendre i transmetre els valors del restaurant (ja vam dedicar anteriorment un post al blog dedicat al Storytelling del nostre restaurant).

6-Capacitat de treballar sota pressió, el dia a dia d’un restaurant està ple d’imprevistos, saber reaccionar adequadament a situacions estressants és una qualitat important a comptar per la posició de gerent de restaurant.

7-Passió pel món de la restauració, demostrant curiositat per les noves tendències del sector.

Com pot Zeus Manager ajudar al gerent del restaurant

El llibre de reserves en línia de Zeus Manager, és una eina de gran utilitat pel gerent del restaurant, ja que a més de facilitar la gestió de les reserves d’una manera pràctica, àgil i senzilla, proporciona informes estadístics i enquestes de satisfacció, que permeten conèixer millor als clients i prendre decisions per a millorar la productivitat del nostre negoci. Si vols obtenir més informació sobre els avantatges del nostre llibre de reserves fes clic al següent enllaç: Zeus Manager 

Share This Article

Leave a Comment