Si ens deixem aconsellar per Simon Sinek, i comencem aquest article preguntant-nos per què el nostre restaurant hauria de col.laborar amb influencers. La primera resposta que podríem oferir, segurament es basaria en el fet que mitjançant l’ús del denominat màrqueting d’influència, les recomanacions adquireixen més credibilitat, alhora que es genera una connexió entre marques i seguidors, generalment a través d’experiències.

No existeix una fórmula exacta

No obstant això, aconseguir que un influencer gastronòmic destacat col·labori amb el nostre restaurant per atreure clients, millorar la nostra imatge de marca, o bé promocionar algun esdeveniment puntual, és una tasca per a la qual no existeix una fórmula exacta. Ja que, més que una ciència, es tractaria d’un art que requereix d’una valoració per a cada cas en particular.

En el següent vídeo veiem un exemple de col·laboració d’un restaurant amb influencers gastronòmics.

Tres claus per triar un influencer per al teu restaurant

1-Determinar quin és el tipus de client del teu restaurant

Així doncs, abans de decidir-nos a col·laborar amb un influencer, primerament haurem de concretar quin és el tipus de client del nostre establiment, per poder així identificar amb quina classe d’influencers compartim públic objectiu, és a dir, si existeix afinitat amb la comunitat en la qual aquests exerceixen la seva influència.

2-Valorar la compatibilitat dels influencers amb el nostre restaurant

Un altre dels aspectes que caldrà analitzar, a més del nombre de seguidors i la quantitat d’interaccions amb aquests, serà el tipus de contingut que l’influencer comparteix amb els seus fans, que d’una banda ens donarà una idea molt clara de com és la seva comunitat, “de quin idioma parla”, i el més important, si aquest llenguatge és compatible amb l’Storytelling del nostre restaurant.

3-Establir de quina manera col·laboraran el restaurant i els influencers

Només després d’haver constatat la compatibilitat de la comunitat de l’influencer amb el públic objectiu del nostre restaurant, passarem a valorar si col·laborarem amb aquest. Per això pot ser interessant intentar crear prèviament una bona relació, interactuant i compartint el seu contingut a les xarxes socials, sempre d’acord amb la línia de comunicació del restaurant.

És a més fonamental, tenir present que treballar amb influencers gastronòmics és una acció de màrqueting professional, i és per tant aconsellable:

  • Comprendre que una col·laboració d’aquest tipus és una estratègia win-win en la qual totes dues parts han de guanyar.
  • Quantificar el cost de l’acció i disposar d’un pressupost per aquesta
  • Fixar els termes de l’acord de col·laboració per escrit (Sempre és convenient que el restaurant pugui revisar abans què es publicarà en referència al mateix)
  • En cas que s’hagi acordat proporcionar suport logístic en la creació d’algun esdeveniment que requereixi planificació, és recomanable destinar a algú del personal del restaurant que s’encarregui específicament d’això.
Share This Article

Leave a Comment