Recordes l’última vegada que vas escoltar música en algun dels restaurants que has visitat? La música té el poder de despertar en nosaltres diferents estats d’ànim, ens fa reviure les més variades emocions. Històricament ha estat lligada a l’experiència gastronòmica, per d’exemple, pensem en com la música en directe amenitzava ja els banquets en temps dels romans, igual que succeiria en els banquets medievals.

Amb el progrés tecnològic la música es va fer omnipresent als restaurants

Amb el progrés tecnològic la música es va fer omnipresent als restaurants, contribuint al fet que l’experiència en les seves taules adquirís un caire encara més plaent, perquè això succeeixi la música ha d’estar integrada de tal manera en l’ambient que no interfereixi en les converses dels clients, més aviat la seva missió serà la d’induir a un estat d’ànim que les propiciï, per tant el seu volum haurà de ser l’adequat per a crear així l’atmosfera idònia, un espai personal privat entre els comensals, filtrant a la vegada tot tipus de sons no desitjats

Una altra de les funcions de la música en un restaurant, és la d’amenitzar el temps d’espera dels clients.

Facultats sorprenents de la música en relació amb el menjar

Les consideracions exposades fins al moment entren dins del que podríem considerar més o menys obvi, no obstant això, altres facultats de la música en relació amb el menjar ens poden resultar més sorprenents, per exemple, si tenim en compte un estudi publicat per la Universitat d’Arkansas l’any 2014, segons el qual el gènere musical pot modificar la percepció que tenen els comensals del sabor dels aliments.

El tempo musical exerceix una influència en el ritme al qual mengen els clients

Igualment, existeixen estudis que sostenen que el tempo musical exerceix una influència en el ritme al qual mengen els clients, així doncs, sembla ser que amb un tempo musical ràpid, la velocitat a la qual es menja en un local augmenta.

No obstant això, en relació a aquest aspecte, com ja ha advertit Celestino Martinez, no resulta estrany que el client mitjà actualment posseeixi unes nocions bàsiques de màrqueting, i si s’utilitza el recurs d’augmentar el tempo musical de manera poc subtil pugui sentir-se manipulat

La música influeix en el consum dels comensals

Altres estudis suggereixen a més, que es pot influir mitjançant la música en el consum que realitzen els clients en un establiment, depenent del tipus de música que s’utilitzi en aquest, concretament si sona jazz o música clàssica en el nostre local, es generarà una tendència al fet que se’ns percebi com un restaurant de luxe, i per tant els comensals estaran disposats a gastar més.

Convé elaborar la playlist d’acord a l’estil del nostre restaurant

Amb tot el que acabem de comentar, queda clar que triar la música per al nostre restaurant no és un tema que s’hagi de prendre a la lleugera, tal com suggereix Uriel Waizel (en un post excel·lent, que et recomanem llegir si desitges ampliar informació, titulat:”Com triar la música per a un restaurant”) és convenient elaborar la nostra pròpia playlist d’acord a l’estil del nostre restaurant, del que pretenguem comunicar.

La música és una eina massa poderosa amb la qual transmetre la nostra personalitat com per a desaprofitar-la utilitzant una playlist genèrica, hauríem de preguntar-nos com combinarà la selecció musical que triem amb els diferents elements del nostre restaurant (espai, decoració, menú, etc) i sobre la manera en què impacta en la imatge que el nostre negoci ofereix.

Característiques que ha de posseir la música als restaurants:

Així mateix, Uriel Waizel, en el seu post  enumera entre les característiques que ha de posseir la música per a un restaurant:

  • Que sigui amena
  • Una mica nostàlgica amb la finalitat de generar converses i provocar química entre els comensals
  • Original (d’acord amb el grau d’originalitat del local)

Quant al tempo de la música, suggereix que ha de variar-se atesa l’hora del dia i als fluxos de públic del local.

Share This Article

Leave a Comment